Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Women stand up to the rioting police

The Greek women of Skouries in Northern Greece stand up to the rioting police who have been dispatched by the Greek government to attack the local citizens with chemical weapons, beatings and arrests at the behest of a private multinational gold mining company.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου